Стратегія компанії

Компанія «БМК Планета-Буд» зарекомендувала себе як надійний партнер і впевнений лідер у галузі будівництва. Застосування інноваційних технологій і сучасних матеріалів, реалізація проектів різного ступеня складності

Консультація
Місія компанії

Готовність удосконалювати свої можливості, працювати на випередження потреб

Бути лідером будівельного ринку України, стабільною компанією, яка динамічно розвивається та забезпечує комплексний підхід до виконання будівельно-монтажних робіт

Використовувати сучасні стандарти якості будівництва, грунтуючись на застосуванні новітніх технологій та матеріалів

Підвищувати конкурентоспроможність і ефективність бізнесу шляхом пошуку нових рішень, пропонуючи найвигідніші умови співпраці

Працювати в суворій відповідності з критеріями надійності, фінансової стійкості, відповідальності перед суспільством, клієнтами і партнерами

Втілювати ідеї будь-якої складності в максимально короткі строки, що істотно відрізняються від загальноприйнятих

Використовуючи багаторічний досвід роботи в будівельній галузі, брати активну участь у створенні міцного фундаменту національної економіки

ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ

Головна наша цінність - люди, що працюють в компанії. Їх професіоналізм, забезпечення всебічного розвитку, націленість на успіх дозволяють реалізовувати найсміливіші проекти, заповнювати нові ринкові ніші, підвищувати імідж фірми.

Соціальна захищеність, комфорт і сприятливі умови роботи свідчать про високу корпоративну культуру, забезпечують доброзичливу атмосферу в колективі, що позитивно відбивається на продуктивності.

До цінностей нашої компанії ми відносимо також інноваційність, соціальну відповідальність, грамотний менеджмент, уміння правильно вибирати цілі, чітко розставляти пріоритети.

У компанії існує чітка система мотивації роботи колективу:


 • гідна заробітна плата;
 • повний соціальний пакет;
 • визнання досягнень;
 • заохочення успіху;
 • виплата додаткових винагород.

Принципи компанії

Ми дотримуємося принципів соціальної відповідальності, прийняті в розвинених країнах світу, і на практиці дотримуємося їх у всіх сферах нашої діяльності

1
Чесність і відкритість ведення бізнесу

Усвідомлюючи, що репутація залежить від культури ведення бізнесу, компанія завжди виконує прийняті обіцянки, доводячи на практиці готовність до сприйняття нового, ставлячи в основу взаємну довіру, відкритий діалог із замовниками, партнерами та інвесторами

2
Комплексний підхід до виконання замовлень

Організація будівельного процесу від «А» до «Я»: починаючи з проектування фахівцями власного проектного департаменту і закінчуючи створенням соціальної інфраструктури навколо об'єкта будівництва.

3
Оволодіння новими сегментами ринку

Прагнення до всебічного розвитку спонукає освоювати нові, часто більш складні види робіт, виходити на регіональні та іноземні ринки будівництва.

4
Чесність і відкритість ведення бізнесу

Усвідомлюючи, що репутація залежить від культури ведення бізнесу, компанія завжди виконує прийняті обіцянки, доводячи на практиці готовність до сприйняття нового, ставлячи в основу взаємну довіру, відкритий діалог із замовниками, партнерами та інвесторами

5
Комплексний підхід до виконання замовлень

Організація будівельного процесу від «А» до «Я»: починаючи з проектування фахівцями власного проектного департаменту і закінчуючи створенням соціальної інфраструктури навколо об'єкта будівництва.

6
Оволодіння новими сегментами ринку

Прагнення до всебічного розвитку спонукає освоювати нові, часто більш складні види робіт, виходити на регіональні та іноземні ринки будівництва.

Консультація
Цілі компанії

 • Внедрение самых современных технологий строительства
 • Постоянное усовершенствование системы качества строительных работ
 • Расширение географии строительства: как в столице Украины, так и в других городах страны, а также за ее пределами.
 • Обеспечение максимальной прозрачности путём освещения правдивой информации о структуре и деятельности компании
 • Повышение инвестиционной привлекательности компании
 • Лидерство в сегменте административного и промышленного строительства
 • Освоение рынка строительства элитного жилья, ориентированного на людей с высоким социально-экономическим статусом
 • Использование знаний и опыта, накопленных на отечественном и зарубежном рынках в отрасли строительства объектов метрополитена

Консультація
Наші переваги

Готовність удосконалювати свої можливості, працювати на випередження потреб

Якісне будівництво в максимально короткі терміни, професіоналізм, багаторічний досвід, високий організаційно-технічний і технологічний рівень компанії

Наявність власного проектного департаменту: понад 100 висококваліфікованих архітекторів, конструкторів і інженерів-проектувальників

Можливість комплексного обслуговування: будівництво будівель разом з об'єктами соціальної сфери, продуманий підхід до облаштування прилеглої території

Виконання робіт різного ступеня складності: будівництво тунелів, мостів, протизсувних споруд та ін.

Наявність значних власних матеріальних ресурсів, що дозволяють уникати невиконання термінів договірних зобов'язань.

Міжнародний сертифікат якості ISO 9001: 2000, що офіційно підтверджує високу якість будівельних робіт.

Контакти компанії

Телефон +38 (044) 494 19 12
Запит на прорахунок